درمان خار پاشنه

خار پاشنه به التهابات ایجاد شده در ناحیه فاسیای کف پا اطلاق می شود.

فاسیای کف پا، یک باند پهن است که در کف پا از پاشنه تا انگشتان پا کشیده می شود. اگر به هر علّت، فاسیا ملتهب شود و این التهاب طول بکشد، می تواند باعث رسوب کلسیم در محل اتصال فاسیا به پاشنه پا شود.

در کلینیک سلامت پا پردیس، کلیه خدمات تخصصی مربوط به خار پاشنه به مراجعان گرامی ارائه می شود.