درمان میخچه

میخچه، به ضایعه ای گفته می شود که شکلی به صورت پینه دارد و از پوست مرده تشکیل شده است.

میخچه معمولا در پشت پنجه یا بخش های ضخیم تر ست و پا ایجاد می شود.

زمانی که پینه گسترده شده و در مرکز آن سلول‌های مرده پوست تجمع می‌کنند، تبدیل به میخچه می‌شود.

میخچه ممکن است در مراحل اولیه با استراحت و فشار کمتر به ناحیه مورد نظر برطرف شود؛ در موارد شدیدتر، نیاز به استفاده از چسب میخچه و در موارد خیلی شدید، نیاز به مراجعه به کلینیک تخصصی است.

ما در کلینیک سلامت پا پردیس با دو شعبه در تهران و کرج بهترین درمان را برای میخچه شما پیشنهاد می کنیم.