نوشته‌ها

درمان انحراف زانوی ضربدری در تهران, درمان انحراف زانوی ضربدری در کرج

مرکز درمان انحراف زانوی ضربدری در تهران | درمان انحراف زانوی ضربدری در کرج

در ناهنجاری انحراف زانوی ضربدری، فاصله پاها در زمان حرکت کردن و ایستادن از یکدیگر بیشتر می شود و فرد کم کم به سمت لبه داخلی پای خود فشار بیشتری وارد می کند و قوس کف پایش نیز از بین می رود.چنانچه کفش این افراد بررسی شود، ساییدگی در قسمت داخل…