نوشته‌ها

درمان زانوی پرانتزی

درمان انحراف زانوی ضربدری و پرانتزی بدون جراحی

درمان زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری به مجموعه ای از درمان ها شامل استفاده درست از کفی طبی، صندل طبی و زانو بند های مناسب می باشد. برای اینکه یک درمان صحیح انجام شود بهترین روش درمان غیر جراحی این است که اسکن پا گرفته شود و طراحی و ساخت کفی …