نوشته‌ها

درمان زانوی پرانتزی

درمان انحراف زانوی ضربدری و پرانتزی بدون جراحی

درمان زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری به مجموعه ای از درمان ها شامل استفاده درست از کفی طبی، صندل طبی و زانو بند های مناسب می باشد. برای اینکه یک درمان صحیح انجام شود بهترین روش درمان غیر جراحی این است که اسکن پا گرفته شود و طراحی و ساخت کفی …
کفی و صندل های طبی

درمان صافی کف پا در کودکان و بزرگسالان

بهترین روش ساخت کفی و صندل های طبی مبتنی بر اسکن کف پا می‌باشد. کفی و صندل طبی باید بر اساس مشکل یک فرد ساخته شود و اینکه صرفا یک کفی یا صندل آماده در بازار را استفاده کنیم، کمکی به درمان درد کف پا، زانو یا کمر و اصلاح ارگونومی کف پا نکرده‌ا…