نوشته‌ها

کفی و صندل های طبی

درمان صافی کف پا در کودکان و بزرگسالان

بهترین روش ساخت کفی و صندل های طبی مبتنی بر اسکن کف پا می‌باشد. کفی و صندل طبی باید بر اساس مشکل یک فرد ساخته شود و اینکه صرفا یک کفی یا صندل آماده در بازار را استفاده کنیم، کمکی به درمان درد کف پا، زانو یا کمر و اصلاح ارگونومی کف پا نکرده‌ا…